Į titulinį
 
LIC
Konferencijos ir seminarai « Kūdikių žindymas

 

Konferencijos ir seminarai

 

Kūdikių žindymas. Maitinančių motinų konsultavimas
36 val. mokslinis praktinis seminaras

Seminaro programa skirta: vaikų ir bendrosios praktikos slaugytojoms(-ams), akušerėms, dirbantiems motinos ir vaiko sveikatos priežiūros pirminiame, antriniame, tretiniame lygiuose, gyd. pediatrams, gyd. neonatologams, gyd. akušeriams, ginekologams

Programos tikslas:

 • supažindinti su žindymo ir motinos pieno privalumais, išmokti išklausyti, suprasti ir padėti rasti motinai geriausią sprendimą, esant žindymo sunkumams,

 • išanalizuoti taktiką maitinant sergantį, neįgalų ar neišnešiotą kūdikį,

 • mokėti skatinti ir propaguoti žindymą, vykdant PSO ir UNICEF rekomendacijas, pasiremiant naujausiais moksliniais tyrimais,

 • supažindinti su Naujagimiui palankios ligoninės iniciatyva, Tarptautiniu motinos pieno rinkodaros kodeksu.

Programos trukmė - 36 val.

  Teoriniai užsiėmimai - 28 val.
  Praktiniai užsiėmimai - 4 val.
  Vaizdinės medžiagos peržiūra - 1, 5 val.
  Klinikinė praktika - 2, 5 val.

Programos turinys

Įvadas į kursą

 • kursų tikslai, struktūra, organizavimas,
 • Lietuvos demografinė situacija, žindymo paplitimas Lietuvoje, dirbančiųjų rajone, ligoninėje, pasaulyje,
 • teisiniai dokumentai, reglamentuojantys žindymo apsaugą Lietuvoje, pasaulyje.

1. Kūdikio žindymas

  1.1. Žindymo ir motinos pieno privalumai.
  1.2. Žindymo technika.
  1.3. Žindymas įvairiomis sąlygomis. Papildomas maistas.
  1.4. Pieno išsiskyrimo skatinimas.
  1.5. Kliūtys žindymui.
  1.6. Sergantis, neįgalus ir neišnešiotas naujagimis, maitinimo ypatumai.
  1.7. Alternatyvūs maitinimo būdai.

2. Motinos konsultavimas

  2.1. Gero klausymosi įgūdžiai. Supratimo demonstravimas.
  2.2.Pasitikėjimo ir motyvacijos žindymui skatinimas.
  2.3. Šeimos planavimas ir žindymas.
  2.4. Moters sveikata ir žindymas.

3. Žindančios motinos palaikymas.

  3.1. Tikros ir tariamos pieno trūkumo priežastys
  3.2. Kūdikio verksmas ir jo interpretavimas
  3.3. Naujagimiui palankios ligoninės iniciatyva.
  3.4. Tarptautinis motinos pieno pakaitalų rinkodaros kodeksas.

4. Žindymo vertinimas

  4.1. Teisingo ir neteisingo žindymo vertinimas ir korekcija.
  4.2. Žindymo istorijos užrašymas.

5. Klinikinė praktika

  5.1. Klausymas ir supratimas.
  5.2. Žindymo istorijos užrašymas. Patarimai motinoms ir žindymo įgūdžių formavimas.
  5.3. Stebėjimas sergančio, neįgalaus, mažo svorio ir neišnešioto naujagimio maitinimo proceso alternatyviais būdais, derinant žindymo procesą, maitinimo ypatumai. "Kengūros" metodo taikymas neišnešiotam naujagimiui stebėjimas.

Kurso vadovui paliekama teisė keisti ir tobulinti programos turinį, papildant naujausiais moksliniais tyrimais, rekomendacijomis, vaizdine medžiaga, akcentuoti ar skirti daugiau dėmesio kai kurioms programos dalims, kurios atitiktų sudarytos grupės poreikius dėl skirtingos medicininės specializacijos. Nekeičiama teorijos ir praktikos valandų proporcijos ir netrumpinama bendra kurso trukmė.

Lektoriai:
seminaro vadovė med. dr. Eglė Morkūnienė,
med. dr. doc. Giedra Levinienė,
doktorantė Birutė Obelenienė.

Seminaro dalyviams bus įteikti KMUK sertifikatai
Seminaro kaina vienam dalyviui - 120 Lt.

Galima apmokėti pavedimu, išrašome sąskaitas.

Kiekvienas seminaro dalyvis gauna
"Kursų klausytojo vadovą" - 200 p., ir
aprašą "Medikamentai ir žindymas".

Kursų vieta
LIC "Už gyvybę", Aukštaičių 10, Kaunas LT-44147
Tel./faks 8-37 20 88 68, el. paštas: info@gyvybe.lt

Jei sudaroma 20 dalyvių grupė, lektoriai gali atvykti į sveikatos priežiūros įstaigą.

Numatomos šios seminarų datos:
2005 vasario 21-25 d. (dalyvių registracija iki vasario 15 d.)
2005 balandžio 25-29 d. (dalyvių registracija iki vasario 20 d.)

 
 
 
     

  © LIC, 2005
  © KIT, 2005