„Nėra žmogaus teisės į abortą“, – teigė konferencijos LR Seime svečiai

„Nėra žmogaus teisės į abortą“, – teigė konferencijos LR Seime svečiai

Apie šimtą žmonių praeitą trečiadienį susirinko LR Seime vykusioje tarptautinėje konferencijoje-diskusijoje „Ar negimusios gyvybės apsauga nepažeidžia žmogaus teisių?“ Renginyje dalyvavę teisininkai, medikai, valdininkai, visuomeninių organizacijų atstovai bei keli Seimo nariai išgirdo du pranešimus, kuriuos skaitė didelę patirtį sukaupę svečiai iš užsienio: buvęs Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) teisėjas Francisco Javier Borrego-Borrego bei dr. Gregoras Puppinckas – Europos Tarybos ekspertas žmogaus teisių klausimais.

Po svečių pranešimų publika nesiskirstė: susirinkusieji aktyviai naudojosi galimybe užduoti svečiams savo klausimus, išsakyti poziciją. Publikos pasiteiravimai ir pasisakymai įvairavo nuo statistinių duomenų tikslumo perklausimų iki nelaimingos ateities, kurioje gyvybę legaliai būtų galima atimti net ir jau gimusiems kūdikiams, vizijų piešimo. Ne visus klausimus buvo suspėta aptarti, dėl to aktyviausi diskutantai su teisės ekspertais pokalbius po renginio pratęsė prie kavos puodelio.

Pagrindines svečių pranešimų mintis pertreikė DELFI.lt (nuoroda) ir Bernardinai.lt (nuoroda) naujienų puslapiai, kuriuose straipsniai apie konferenciją susilaukė gausių ir prieštaringų skaitytojų komentarų. Lietuvos visuomenei, kurioje abortai pagal pareikalavimą yra legalūs nuo 1955 m., gana netikėta gali pasirodyti konferencijoje kompetentingų teisininkų išsakyta mintis, jog 1950 m. priimtoje Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje abortas kriminalizuotas kaip negimusios gyvybės teisių pažeidimas, remiantis pirmuoju straipsniu: „Kiekvieno žmogaus teisė gyventi turi būti saugoma įstatymo“. Anot pranešėjo G. Puppnincko, šiame dokumente įtvirtinta teisį į šeimos gyvenimo ir privatumo gerbimą niekada EŽTT ar kito europinio lygio teismo nebuvo išaiškinta kaip suteikianti teisę į abortą. Tarp žmogaus teisių nėra tokios teisės kaip teisį į abortą, to nėra pamatinėse žmogaus teisių tarptautiniuose dokumentuose, to nėra ir EŽTT sprendimuose. Pagal EŽTT praktiką, jei šalis yra legalizavusi abortus pagal pareikalavimą (kas šaliai nėra privaloma ir paliekama savarankiškai nuspręsti), tuomet kaip tik labai svarbu užtikrinti, kad teisiniame abortų reguliavime būtų atsižvelgiama į visų susijusių pusių teises ir laisves – ne tik moters, bet taip pat ir tėvo bei negimusiojo.

Renginį organizavo akciją „Renkuosi Gyvybę“ rengiantis Laisvos visuomenės institutas, taip pat Šeimos institutas, Parlamentinė grupė „Už žmogaus orumą“ bei Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas.