Įstatymu gyvybę saugančios Lenkijos pavyzdys. Dr. doc. Alina Šaulauskienė

Įstatymu gyvybę saugančios Lenkijos pavyzdys. Dr. doc. Alina Šaulauskienė

Skelbiame straipsnius iš anksčiau leistų žurnalo „Už gyvybę“ numerių. Šis straipsnis – iš „Už gyvybę“ 2003 m., Nr. 13.

***

Kiekvienam sveiko proto žmogui aišku, kad abortas yra nusikaltimas žmogaus gyvybei, jos nužudymas. Abortas, daromas patenkinant moters ar vyro norą, yra ypač baisus nusikaltimas, nes tėvai nusprendžia leisti nužudyti savo pradėtus vaikus. Žmogaus sveikas protas nugalėjo šį blogį mūsų kaimyninėje Lenkijoje.

Lenkijoje legalaus aborto išgyvendinimas užtruko 40 intensyvios veiklos metų. Dirbo Bažnyčios, visuomeninių gyvybės apsaugos judėjimų nariai, katalikai gydytojai, teisininkai, mokytojai, mokslininkai ir žiniasklaidos atstovai. Dėl jų intensyvios priešabortinės veiklos pasikeitė Lenkijos visuomenės nuomonė: 54 proc. lenkų pritarė žmogaus gyvybės apsaugos įstatymui (1).

Gyvybę saugančio Lenkijos įstatymo poveikio 1993 – 1997 m. analizę pateikia P. Wosicki (2). Per šį laikotarpį užregistruoti 2613 abortų dėl išprievartavimo, kraujomaišos bei grėsmės motinos sveikatai ir gyvybei. 1997 m. Lenkijos Seimas vėl panaikino šį įstatymą, tačiau abortams ryžosi tik 3047 moterys, t. y. beveik 10 kartų mažiau nei 1992 m. (30 878), veikiant legalaus aborto įstatymui. Tai rodo pasikeitusį abortų atžvilgiu Lenkijos mentalitetą. Nepasitvirtino skleidžiami mitai apie įvairius pavojus motinai ir vaikui įvedus gyvybę saugantį įstatymą. Motinų mirtingumas Lenkijoje mažėja. Palyginę Lenkijos ir Lietuvos motinų mirtingumą, turime pripažinti Lenkijos nėščių, gimdyvių ir auginančių vaikus sveikatos apsaugos pranašumą, nes motinų mirtingumo kriterijus yra pats svarbiausias.

Lenkijoje nuo gyvybę saugančio įstatymo įvedimo 1993 metais iki šiol dėl aborto nemirė nė viena moteris. Nebuvo užregistruota net jokios rimtos komplikacijos dėl nelegalaus aborto. Per tą laikotarpį Lietuvoje dėl abortų mirė 7 moterys.

Lenkijos vyriausiosios policijos komendantūros duomenimis, nužudytų vaikų ne padaugėjo, bet kur kas sumažėjo (1992 m. – 59, 1997 m. – 47, 1998 m. – 38). Mažėja paliktų naujagimių ligoninėse: 1995 m. – 1995, 1997 m.– 685, 1998 m. – 594. Vienišų motinų namai neperpildyti.

Svarbiausia, kad pasikeitė Lenkijos jaunimo požiūris į abortą (2). Tą rodo jaunimo atsakymai į klausimą, ar abortai turi būti uždrausti įstatymo. Jaunimas pradeda suprasti, jog reikia saugoti ir gerbti neįgalų vaiką motinos įsčiose, dauguma nepritaria abortui dėl blogų materialinių sąlygų ir ypač dėl egoizmo, nenoro turėti vaikų.

Stulbina abortų dažnio Lietuvoje ir Lenkijoje palyginimas. Lenkijoje, turinčioje 39139 tūkst. gyventojų, veikiant, legalaus aborto įstatymui, buvo užregistruota: 1991 m. – 30878 ir 1992 m. – 11640 abortų, Lietuvoje, turinčioje 3698,5 tūkst. gyventojų (beveik 10 kartų mažiau), užregistruota: 1991 m. – 40439 ir 1992 m. – 40510 abortų. Nors 1999 m. Lietuvoje abortų sumažėjo iki 29759 (sumažėjo ir gimstamumas), tačiau tai stulbinantys skaičiai. Bendras abortų dažnis Lietuvoje yra labai didelis: 1000 vaisingo amžiaus (15 – 49 m.) moterų teko: 1996 m. – 29,9, 1997 m. – 24,3 aborto (3). Ar begirdimas negimusios gyvybės šauksmas?

Demografinė pasaulio valstybių padėtis negimusios gyvybės apsaugos aspektais

Brian Clowes 1997 m. pateikė pasaulio valstybių demografinę charakteristiką veikiant nėštumo nutraukimo įstatymams (4). 1997 m. pasaulyje 191 valstybėje gyveno 5 898 509 000 gyventojų. Natūralus gyventojų prieaugis pasaulyje sudarė tik 1,51 proc., vaisingumas sumažėjo iki 44 proc. 1997 m. buvo 51 valstybė, sauganti įstatymu gyvybę. Gyventojų prieaugis gyvybę saugančiose šalyse buvo didžiausias – 2,27 proc., o šalyse, kur abortai daromi pagal tėvų norą, – tik 1,2 proc.

Žvelgiant į Europos valstybių, kuriose galiojo nėštumo nutraukimo įstatymas, demografinę padėtį, Lietuva 1997 m. buvo viena pirmųjų šalių, turinčių neigiamą (-0,7) natūralaus gyventojų prieaugio rodiklį. Bendro vaisingumo sumažėjimo rodiklis taip pat aukštas (-20 proc.).

Europoje kasmet nužudoma apie 5 milijonus gyvybių motinos įsčiose. Europos gyvybės teisės formumo, vykusio 1998 m. rugsėjo 20 d. Berlyne, moto buvo „Gyvenimo teisė kiekvienam žmogui“ (5). Forume dalyvavo 20 Europos šalių, JAV ir Izraelio atstovai. Į dangų buvo paleista 500 oro balionų, tai priminė forumo dalyviams liūdną faktą, kad Europoje kiekvieną valandą nužudoma 500 vaikų.


LITERATŪRA:
1. Grezeskowiak A. Parlamentna strazy prawa do zycia. Poznan, 2000, Nr. 3(44), s., 18-19.
2. Wosicki P. Prawo na strazy zycia. Glos dla zycia. Poznan, Nr. 3(94), s., 12-15.
3. Moterys ir vyrai Lietuvoje. Statistikos departamento prie LR Vyriausybės leidykla. Vilnius, 1998, p., 44.
4. Clowes B. Die Tatsache des Lebens. HLI, Fromnt Regal, Virginia, 1997, p., 162.
5. Poplutz Ch. Europaisches Forum Lebensrecht. – Lebens Forum. – Augsburg, 1999, Nr. 49, p., 11.
6. Wollmer Ch. Zderzenie dwoch swiatow. Glos dla zycia. Poznan, 2000, Nr. 3(44), s., 22.
Nuotrauka pagal CC teises priklauso  .accidentalist.