Linksmų šventų Kalėdų!

Linksmų šventų Kalėdų!

Mažame tvartelyje – įvykis, kuris pakeitė pasaulio istoriją.

Mažame tvartelyje – viltis, kad gyvensime kitaip, naujai.

Mūsų gyvenimuose kartais visai kaip ir tvarte: ne viskas blizga, ne viskas kvepia, ne visada šilta ir sausa.

Bet būtent į tvartą, o ne į blizgančius rūmus atėjo Išganytojas. Atėjo ten, kur Jo labiausiai reikėjo.

Keiskime ir keiskimės Jo šviesos vedini.

Linksmų šventų Kalėdų!

Nuoširdžiai –

„Renkuosi Gyvybę“ komanda