Visoje šalyje lietuviai žiebė liepsneles už gyvybę

Visoje šalyje lietuviai žiebė liepsneles už gyvybę

Visų šventųjų dieną toliau tęsėsi akcija „Renkuosi gyvybę“, šiemet pirmą kartą pakvietusi Lietuvos gyventojus Vėlnių laiku prisiminti ir tuos tarp mūsų nesančiuosius, kurie negalėjo gimti. Savanorių tinklas, padengęs šalį, pasirūpino, jog 6033 liepsnelės, simbolizuojančios tokį patį skaičių dėl abortų 2012 metais negimusių gyvybių, užsidegtų daugiau nei 25-iuose Lietuvos miestuose bei misteliuose. Žvakelės dažnausiai buvo dalinamos kapinėse ir jų prieigose.

Liepsnos buvo įžiebtos tiek greta nedidelių kapinių, tiek ir didžiosiose didžiųjų miestų kapinėse. Vilniuje žmonės žvakeles statė Rasų kapinėse, vadinamąjame „Angelų kalnelyje“, kuriame laidojami vaikai. Šioje vietoje yra ir 1998 m. pastatytas paminklas, skirtas atminti abortų aukoms. Po juo taip pat yra užkasta keletas negimusių kūdikių kūnelių. Daugybė žmonių pastatė savo žvakelę jiems atminti.

Savanoris Ričardas, kvietęs uždegti žvakeles Antakalnio kapinės Vilniuje, džiaugėsi, jog žmonės noriai jungėsi į akciją. „Tikrai daugybė praeivių dėkojo mums, kad atliekame gerą darbą ir atkreipiam žmonių dėmesį į svarbią Lietuvos bėdą“, – teigė savanoris, kuris netruko pastebėti, jog puikus šiandieninis oras leido lengvai įžiebti ugnį. Anot Ričardo, kapinių lankytojai akcijos savanorius sutiko draugiškai: mandagiai kalbėdavo ir uždegdavo žvakelę, kuriomis buvo nukloti vieno iš pagrindinių Antakalnio kapinių takų kraštai. Ne vienam žmogui kapinėse buvo netikėta, jog dėl mūsų nenoro pasirinkti gyvybę Lietuvoj teisės gyventi netenka daugiau žmonių nei dėl savižudybių ir automobilių avarijų kartu sudėjus.

Prie Visų šventųjų dienos išvakarėse Vilniaus ir Kauno rotušių aikštėse vykusio žvakelių uždegimo veiksmo prisidėti nusprendė ir Trakai: jau tą pačią dieną greta Trakų bažnyčios susirinkę žmonės dėliojo žvakeles į degančias širdis.

Trakų savanoriai taip pat dalino žvakeles kapines lankiusiems žmonėms ir šiandien.

Kapinės kaip vieta uždegti akcijos žvakelę pasirinktos neatsitiktinai. „Kapinėse matyti, kad žmonės ir anksčiau gyveno įvairiai: tai liudija antkapiai. Jie skirtingi, kaip ir skirtingi visų gyvenimai. Jų medžiagų ir apdailos kokybė skirtinga, kaip kad buvo skirtinga ir gyvenusiųjų gyvenimo kokybė. Bet žvakių liepsna skiriasi nedaug. Ji visur panaši, lygiavertė, kaip lygiavertės yra ir užgesusios gyvybės.“, – nesename straipsnyje rašė L. Braukyla

Tikėkimės, jog Visų šventųjų dieną įžiebtos liepsnos vis daugiau žmonių uždegs ir meile nelygstamos vertės dalykui – Gyvybei.

Rinkimės Gyvybę!